Testa oss

Författaren Eva Robild har tagit tillfället i akt och testat Genusredaktörerna. Så här lyder hennes feedback:

Tack Genusredaktörerna för proffsig korrekturläsning. Ni såg mitt manus med nya friska ögon och gjorde mig uppmärksam inte bara på stav- och tankefel utan också på hur texten uppfattas utifrån könstillhörighet och fysiska funktionshinder. Därmed bidrog ert arbete till ett både mer korrekt och mer genomtänkt manus.

Maila info@genusredaktorerna.se om du också vill testa oss!

Annonser