Genusredaktörerna <3 Sveriges Kvinnolobby

nordisktforum

Genusredaktörerna har hjälpt Sveriges Kvinnolobby att översätta delar av det gemensamma slutdokumentet från Nordiskt Forum från svenska till engelska. Dokumentet innehåller krav och rekommendationer till de nordiska regeringarna på vad som krävs för att uppnå jämställdhet.

Vi är väldigt glada över att ha fått säkerställa en normkritisk översättning och samarbeta med en organisation som Sveriges Kvinnolobby. Tack för förtroendet!

Annonser