Stöd utgivningen av medveten romantik och erotik

Den traditionella representationen av kärlek i litteratur och i övrig populärkultur, skildrar karaktärer och relationer som faller inom normen för sexualitet, könsidentitet, relationsstruktur, familjekonstellation, ålder etc. Det är en tunn och enkelspårig representation som osynliggör många av oss och omöjliggör den igenkänning som ofta eftersträvas då vi läser om kärlek.

Med bokserien Queerlequin vill vi vidga det litterära utbudet och inkludera fler i romantiken, erotiken och kärleken. Vi vill erbjuda lättsam kiosklitteratur med normbrytande karaktärer och relationer, utan destruktiva stereotyper, heteronormativt förtryck, patriarkal propaganda, exkludering eller gränser.

Hittills består Queerlequin av kortromanerna Trägen vinner, En gyllene triangel och Återvändaren, skrivna under författarpseudonymen Noam Frick. Den 14:e februari 2016 planerar vi att släppa tre nyskrivna böcker i serien med ny författare och ny illustratör. Men för att genomföra det kommer vi att behöva er hjälp!

Klicka här för att stödja projektet via Kickstarter.

Genom att förköpa böcker och annonsplatser kan serien växa, vi kan ge fler författare chansen att bli publicerade och på så sätt skapa mångfald. Vi får också möjligheten att trycka större upplagor, vilket är en förutsättning för att Queerlequin ska nå ut till fler än vad den gör i nuläget.

Annonser