Korrekturläsning

När vi  korrekturläser rättar vi skriv- och stavfel i texten. Vi kontrollerar att alla meningar är grammatiskt korrekta och att termer, skiljetecken och förkortningar används konsekvent genom hela din text. Även syftningsfel och böjningsfel rättas till.

Annonser