Normkritisk lektörsläsning

Vi erbjuder lektörsläsning med normkritiska ögon!

Vi utför inte endast en lektörsläsning i vanlig bemärkelse, utan kommer även med förslag på hur din text kan göras mer inkluderande. Vi hjälper dig att tänka i nya banor och guidar dig till ett skrivande fritt från negativa stereotyper. 

I vår normkritiska lektörsläsning granskar vi din text utifrån Diskrimineringsombudsmannens diskrimineringsgrunder. Vi utgår från normer kring kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet eller könsuttryck, funktion, sexuell läggning, klass och ålder. Efter avslutad lektörsläsning ger vi dig ett utlåtande där, till skillnad från övriga lektörsutlåtanden, även en normkritisk aspekt tillhandahålls.

Utifrån en normkritisk textgranskning hjälper vi författaren att synliggöra vilka perspektiv hen skrivit utifrån och kan därmed tillsammans arbeta fram en text som inkluderar fler läsare. Syftet är att motarbeta negativa, stereotypa karaktärsskildringar och i slutändan skapa ett mer normkritiskt och jämlikt (text)samhälle!

Annonser