Språkgranskning

Då vi språkgranskar ser vi till helheten av din text. Vi studerar disposition, stil och struktur och om det finns oklarheter, syftningsfel eller stilbrott ger vi förslag på alternativa lösningar. Vår språkgranskning är till för att ge din text tydlighet och flyt samt göra den mer lättbegriplig.

Annonser